Kontakt

Koleżanki i Koledzy,

 

Chcąc utrzymać stały kontakt z Wami i między sobą, stworzyliśmy możliwość szybkiego kontaktu poprzez nasza stronę internetową. Każda informacja będzie miała swoją odpowiedź lub informację

w jakim czasie możemy udzielić pełnej informacji. Kontakt z nami i między sobą są dla nas ważne i będą stanowiły o tworzeniu się naszej małej społeczności we wzajemnym zrozumieniu i w razie potrzeby, pomocy. Zachęcamy do kontaktu z Zarządem co i nam ułatwi i usprawni pracę na rzecz Stowarzyszenia

 

Nasze adresy mailowe:

stowarzyszenie@malme.eu - prezes zarządu

redakcaarena@malme.eu - redakcja gazety ARENA

biurostow@malme.eu - materiały i uwagi do naszej strony internetowej

korespondencja@malme.eu -  adres do kontaktu i korespondencji ze Stowarzyszeniem