zarząd

 

W Cieszynie w lipcu 2011 w trakcie zebrania założycielskiego został wybrany zarząd naszego Stowarzyszenia, który przyjał na siebie realizację wspólnie ustalonego PROGRAMU

 

PROGRAM DZIAŁANIA

Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Pisarzy
i Artystów (MSPDPiA)   w latach  2011 / 2012

 

Zadania:

 

1/ Zarejestrowanie MSPDPiA w Szwecji z siedzibą główną w Malme iprotokołem z dnia 13 lipca 2011.

2/ Realizacja celów statutowych:

     a/  Założenie  portalu stowarzyszenia.

    b/ Ustalenie zasady działania i zakres merytoryczny pisma internetowego pt. „Arena”,
           z założeniem wydawania go również w druku.

     c/  Opracowanie logo stowarzyszenia  MSPDiT.

     d/  Promowanie działań twórczych Członków stowarzyszenia.

     e/ Działalność wydawnicza na rzecz członków MSPDiT.

      f/ Budowanie marki stowarzyszenia MSPDiT.

     g/ Udział w Międzynarodowych imprezach kulturalnych.

     h/ Opracowywanie wniosków o dotacje międzynarodowe zgodnie z celami statutowymi  

         MSPDiT.

     i/ Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

     j/ Ustanowienie nagrody  i opracowanie regulaminu stowarzyszenia MSPDiT. 

  • skład zarządu

  • zebrania

  • regulamin

  • ogłoszenia

    ZAPROSZENIE na IX Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy,Pisarzy i Artystów  1-4 PAŹDZIERNIKA 2020r. do Gdańska i Gdyni -program w zakładce WALNE 2020.