O nas

O kulturze Cyceron napisał:

"Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie?
Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu."

 

Kultura jest wytworem i atrybutem człowieka. I chociaż ludzie wszędzie są tacy sami, to kultura nigdy nie jest taka sama, czy jednolita. Żyjemy w dobie globalizacji, « kurczenia się odległosci między kontynentami », bez granic i ograniczeń wolnościowych, choć w różnych zakątkach świata. Czas, byśmy mieli świadomość naszej polskiej kultury w ujęciu jej globalnej wartości dla nas, i jej wkładu w kulturę państw, w których przyszło nam żyć.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w Szwecji, powstało w ubiegłym roku w Cieszynie z inicjatywy i woli twórców z różnych krajów przybyłych na Festiwal Kręgi Sztuki. Twórcami kultury są w naszym rozumieniu wszyscy, którzy w sferze sztuki tworzą w szczególności utwory: słowne, muzyczne, wizualne. Twórcami kultury są zarówno ci, którzy tworzą dzieła o charakterze trwałym, jak np. utwór muzyczny, dzieło literackie, jak i ci, którzy uczestniczą w procesie twórczym np. artyści wykonawcy, reżyserzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, tłumacze form literackich i dzieł audiowizualnych.

 

Jesteśmy organizacją, zainteresowaną działalnością na rzecz włączania polskich twórców na świecie
w krajowy obieg poprzez:

- angażowanie ich w rozwój różnych form działania kulturalnego w Polsce i poza nią,

- tworzenie warunków dla ich indywidualnego rozwoju,

- organizowanie akcji i kampanii oraz programów edukacyjnych na rzecz upowszechniania kultury
polskiej i jej twórców, powstającej poza jej granicami jako części całej kultury polskiej.

 

Naszym celem będzie realizowanie obranej misji poprzez proponowany naszym Członkom wachlarz działań a w nim:

 • spotkania literackie i autorskie w klubach, domach kultury, szkołach, instytucjach
  w kraju i za granicą,

 • konkursy, warsztaty literackie i artystyczne,

 • wydawanie książek naszych Członków z zakresu:
  - beletrystyki (poezja, proza, dramat),
  - literatury faktu,
  - prac popularno-naukowych,
  - albumów artystycznych,
  - folderów i katalogów,

 • wystawy artystyczne: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografiki i książek

 • edycję czasopisma własnego:
  "Arena” - pisma internetowego informacyjno-artystyczno- literackiego

 • oraz almanachu literacko-artystyczny (rocznik ARENY) pt. "Okolice Globalnej Kultury”

 • organizowanie lub obejmowanie patronatem wybranych , kulturalnych imprez ogólnopolskich
  i międzynarodowych,

 • organizowanie udziału naszych Członków w festiwalach, konkursach, wernisażach sztuki, plenerach malarskich, targach książki i sztuki.

Czy potrafimy taki plan realizować? To zależy wyłącznie od nas i naszej chęci aktywnego uczestnictwa
w kulturze poprzez nasze stowarzyszenie. Na wstępie bardzo liczymy na Państwa aktywność
w nadsyłaniu własnych artykułów, fragmentów prac literackich i poetyckich, ciekawe zdjęcia opisy wydarzeń kulturalnych na świecie, w których bierzecie udział, a zwłaszcza tych, w których Polacy są zauważani i wyróżniani.

Życzę Państwu nieustającej „weny” twórczej, radości i zadowolenia z przynależności do naszego Stowarzyszenia, oby przez wiele lat.

Prezes założyciel

Halina Godecka

 

 

NUMER REJESTRACJI STOWARZYSZENIA:

SV- 802461- 6529 Szwecja, Malme